Advokatfirma i København med speciale i ansættelsesret

Ansættelser er gennem tiderne blevet mere og mere kontraktstyrede. Det hele tog fart med fagforeningernes indtog på det arbejdsretslige område i 1800-tallet. Et af det store advokatfirmaer inden for arbejds- og ansættelsesret i København er Elmer Advokater, der har eksisteret siden 1949. Elmer Advokaterne har holdt ved specialet, og selv om andre specialer er kommet til siden, så har de fortsat fokus på området. Det er en del års erfaring, der ligger oppearbejdet på området. Dette advokatfirma har stor proceserfaring og begår sig ubesværet i Landsretterne, Højesteret og Sø- og Handelsretten. De har endog ført retssager ved EU-domstolen. Leder du efter advokat i København, så læs mere her: https://elmer-adv.dk/forside/. Elmer Advokaterne er det største indenfor området i Danmark.

Først skal der forhandles

Inden vi anbefaler klienten en langsommelig og omkostningsrig retssag vil advokaterne først prøve at forhandle sig frem til et godt resultat. Blandt andet indenfor ansættelser vil det være at foretrække at løse sagen hurtigst muligt. Lykkes det ikke med forhandling, vil det også være en mulighed at føre sagen ved en voldgiftsret. Først når dette er udelukket vil en retssag komme på tale. Inden der bliver tale om en sag for domstolene, vil advokaterne gennemgå økonomien bag. Elmer Advokaterne hjælper dig med at undersøge, om du kan få fri proces eller er dækket gennem din forsikring.

 

Alle former for ansættelsesret

Elmer Advokaterne har erfaring med både ansættelsesret, arbejdsret samt fratrædelsesaftaler. De arbejder også med bisidderfunktion og ulovlige afskedigelser. Har du brug for en professionel vurdering af forskelsbehandling på grund af køn eller handicap, eller er du blevet bortvist, så træder de til. Udover disse områder, så arbejder advokatfirmaet også med rådgivning i forbindelse med opsigelse eller forflyttelse i firmaregi. Advokatfirmaet hjælper uanset, hvor du bor i Danmark.

 

Andre arbejdsområder

Elmer Advokater arbejder også med erhvervsret, boligret, ejendomsret, kontraktsret, forsikringssager og arbejdsskader.

 

Kategorier: Ikke-kategoriseret