Har du tænkt på, hvad dit klimaaftryk er? Det er et spørgsmål, som vi i langt højere grad skal til at stille os selv igen og igen. At klimaet og planten jorden ikke har det godt, det må være tydeligt for enhver efterhånden, og løsningen på dette komplekse problem ligger i den måde hvorpå vi producerer, lever og forbruger på. Her har vi allesammen et kæmpe ansvar, og det er en bunden opgave for os allesammen, at komme aktivt ind i klimakampen, og give vores bidrag til at kloden kan komme i en langt bedre tilstand, end det er tilfældet lige nu. Verdens førende forskere er efterhånden også kommet til enighed om, at det er os mennesker, der bærer det største ansvar, når det kommer til klodens forfatning. Vi har levet over evne i forhold til hvad kloden og kllimaet kan holde til, så vi skal omstille vores samfund til at være langt mere bæredygtige og grønne til alles fordel!.