Det skal være slut med afhængigheden af fossile brændstoffer

Det er ikke gået mange menneskers næse forbi, at vi i dag leder alt for meget CO2 ud i atmosfæren. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der ikke gå mange år før Jordens ozonlag bliver endegyldigt ødelagt. Dette vil øge den såkaldte drivhuseffekt. Vi er derfor nødt til – på verdensplan – at skære så meget som muligt ned på udledningen af CO2. Det gør vi ved at skære ned på brugen af fossile brændstoffer som kul og olie, da det hovedsageligt er ved afbrænding af disse brændstoffer, at CO2 udledes i atmosfæren. Så spørgsmålet er: Hvad er alternativet? Vi skal jo skabe energi på en eller anden måde.

Vedvarende energikilder

Paraplybegrebet for energikilder som ikke slipper op, er vedvarende energi. Denne form for energi er oftest også grøn energi, som er energi, der kan dannes samtidig med at miljøet lider mindst mulig overlast. Af grønne energityper kan nævnes solenergi, klimaenergi, vindenergi og vandenergi. Her forsøger man altså at udvinde energi af de elementer og naturkræfter, som vi har af i overflod. Grøn energi udleder også en smule CO2, men i forhold til afbrænding af fossile brændstoffer, er det en forsvindende lille mængde der er tale om.

Hvilken type grøn energi er mest effektiv?

Hvilken type grøn energi man bør investere i, afhænger af, hvilke elementer man har til rådighed. I Danmark har vi for eksempel langt fra lige så mange solskinstimer, som de har i Sydeuropa. Længere sydpå er solenergi derfor en god investering. Herhjemme har vi til gengæld rigeligt med vind og vand. Det er da heller ikke for ingenting, at Danmark er kendt som vindmølleindustriens centrum. Ude på havene, hvor vindene stort set altid blæser, drejes møllens blade rundt på grund af modstanden. Inde i vindmøllen omdannes vindenergien så til elektricitet, som kan transporteres ud til de steder der er behov for det. solenergi

Kategorier: Sport og friluftsliv